+420 721 145 802
 
MŠ Borůvkový kopec > Naše nabídka

Naše nabídka 

Hlavní cíl školky je všestranný rozvoj dětí, jejich neomezování, podpora lásky a tvořivosti a také co nejčastější pobyt v přírodě. Naši nabídku aktivit a vzdělávání pro děti jsme rozdělili do několika kategorií.

Sportovní

  • lyžování, plavání,turistika a sporty v přírodě,pohybové a hudebně pohybové hry, tanec a další

Děti si hravou formou osvojují nové pohybové a senzomotorické dovednosti, správné držení těla, správnou a jistou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a posouvají pohybové možnosti. V přírodní prostředí stavíme opičí a lanové dráhy, využíváme trampolíny a v létě bazének. V zimním období se věnujeme u dětí lyžování, které vedou zkušení instruktoři. Výuku plavání zajišťuje NEKKY Zlín v nedalekých Lázních Zlín.

Jazykové

  • angličtina

Děti se s angličtinou seznamují nenásilnou formou během řízené činnosti. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím a věcem kopíruje způsob osvojování mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka.

Kreativní

  • malování,modelování, tvoření z přírodních materiálů, tvořivý svět

Děti si osvojí nejrůznější výtvarné techniky; malování, modelování,lepení, stříhání, koláže, frotáže, tvoření z hlíny a přírodních materiálů venku atd. Prostřednictvím těchto činností se u dětí rozvíjí fantazie, kreativita, tvůrčí schopnosti. Naším cílem je, aby děti zvládly různé materiály a techniky tak, aby se nebály vzít do ruky jakoukoli hmotu či nástroj a dokázaly spustit stavidla vlastní představivosti.

Hudební

  • zpěv, hra na hudební nástroje,hudebně pohybové hry

Budeme proto nejen hrát a zpívat, ale také se učit naslouchat a poznávat zákonitosti hudby. Rozvíjíme tím cit pro krásu a fantazii. Důležité je také spojení hudby s pohybem, vnímání rytmu. U nás ve školce zpíváme s kytarou, hrajeme na Orffovy a přírodní nástroje. Zpíváme české i anglické písničky, čímž druhotně také procvičujeme angličtinu.

Přírodovědné

  • poznávání přírody, základy meteorologie a ekologie

Naše mateřská škola má velmi výhodnou polohu uprostřed přírodního prostředí. Sídlíme na rozlehlém zatravněném svahu, v dosahu pár metrů je les. Můžeme tak denně pozorovat krajinu a zvířata v jejich prostředí. Děti své poznatky dále zaznamenávají, připomínají a porovnávají v našem „školkovém kalendáři“ s koloběhem ročních období.

Kulturní a dramatická výchova

  • návštěva divadla, kina, knihovny a jiných kulturních zařízení, dramatizace, hra v roli, improvizace

Navštěvujeme Městské divadlo Zlín, objednáváme hrané divadlo přímo do naší mateřské školy, navštěvujeme a aktivně se podílíme na Zlínském filmovém festivalu. S dětmi zkoušíme dramatizaci pohádek a příběhů propojených s hudbou, což upevňuje vztahy mezi dětmi, zlepšuje jejich komunikativní schopnosti.

Péče o rostlinstvo

  • zahradničení

Učíme se s dětmi, jak se správně starat o bylinky a květiny. Plánujeme zřízení dětských záhonů venku u MŠ, kde chceme pěstovat s dětmi zeleninu. Budeme vysazovat borůvkové keře a sami si tak vytvoříme to nejlepší prostředí pro naši MŠ „Borůvkový kopec“.

Péče o zvířata

  • každodenní péče o akvarijní rybičky, morče, želvu

Děti mají v mateřské škole akvarijní rybičky a želvu, venku pak morče „Oharka“, o které se každý den starají. Mohou sledovat jeho projevy a pohladit si je. S dětmi si také na jaře pořizujeme motýlí housenky a pozorujeme jejich metamorfózu. Pozorujeme a učíme se o vývoji žáby, brouků, mravenců apod.

Kutění

  • montování a kutění nejen pro kluky

V naší školce mají možnost vyzkoušet si všechno to, co obvykle nikdy nikde nesmějí – zatloukání, vrtání, řezání, sádrování, natírání, broušení, lepení, stříhání, ohýbání apod. Vyrábějí opravdové věci opravdovými nástroji. A učí se také vždy po práci uklidit.

Předškolní příprava

  • individuální práce s předškoláky

V době odpoledního klidu se individuálně věnujeme předškolním dětem. Pracujeme s pracovními listy, s pracovními sešity pro předškoláky,s knihou Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové Diagnostika dítěte předškolního věku. Vytváříme každému dítěti program na míru a pečlivě si vedeme diagnostiku ke každému dítěti od jeho vstupu do školky, abychom mohli sledovat, co vše již samo umí, s čím mu ještě můžeme pomoci.


Facebook

2014 - 2024 © Borůvkový kopec s.r.o.Webdesign: Alice Brůnová a Ladzo.cz