+420 721 145 802
 

O nás 

Jsme sportovně zaměřená škola, v nadsmogové oblasti Zlína v blízkosti centra, obklopená nadstandardním venkovním prostředím a přírodou (les, louka), vybízející k mnoha sportovním aktivitám a hrám, radovánkám a prožitkům. V okolí mateřské školy se nachází mnoho sportovišť, které v průběhu roku využíváme a také se snažíme trávit co nejvíce času v okolním lese a na naší zahradě, kde máme k dispozici veškeré vybavení a možnosti ke sportovním aktivitám a hrám. Součástí naší mateřské školy je i moderně vybavená třída s hernou a vnitřní tělocvična se sportovními pomůckami a relaxační zónou.

Poloha a vybavení MŠ Borůvkový kopec

Školka se nachází přímo u lyžařského svahu hned u lesa a zároveň velmi blízko centra Zlína. Kolem školky jsou nádherné louky a lesy. Žádné ploty či klasická dětská hřiště. Jednoduše se k nám dostanete i s MHD. Dále školka nabízí:

 • 2 vybavené třídy (třída pro 15 a 12 dětí umožňující individuální přístup)
 • společná šatna v přízemí, v patře 2. třída, prostorná ložnice a tělocvična
 • nábytek snadno dostupný dětem, „dětská kuchyňská linka“
 • vlastní velké parkoviště
 • prostorná školní zahrada ke sportování, hraní i relaxování

NABÍZÍME:

 • Bohatou náplň činností podle sportovně-vzdělávací koncepce
 • Každodenní sportovní a pohybové aktivity dle individuálních možností a potřeb dětí
 • Výběr s mnoha nabízených sportovních aktivit:

Plavání
• Lyžování
• Bruslení
• Golf
• Atletika

 • Mnoho zážitků a prožitků, aktivního poznávání a her nejen ve skupině
 • Příjemné, bezpečné a zdravé prostředí
 • Individuální přístup se sníženým počtem dětí ve třídě umožňuje rodinnou atmosféru
 • Zdravé, chutné a pestré jídlo, celodenní pitný režim
 • Návštěvy kulturních akcí (kino, divadlo)

CÍLEM NAŠÍ MŠ:

 • Pomoci dětem vybudovat pevné základy a vnitřní sebevědomí ve všech oblastech rozvoje
 • Individuálně vedený psychomotorický rozvoj dětí
 • Rozvíjení soustředění, pozornosti, paměti, řeči, logického myšlení, posílení smyslu pro „fair play“
 • Vedení k samostatnosti a osvojování si přiměřených praktických dovedností a samoobsluhy
 • Pěstování pohybu v přirozených podmínkách
 • Rozvoj pozitivních vztahů a emocí dítěte vůči sobě i ostatním
 • Posilování prosociálního chování
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

Rodiče a škola

 • MŠ spolupracuje s rodinou na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.
 • vede rodiče k účasti a spolurozhodování na životě školy (kulturní akce v MŠ i mimo ni, sportovní akce, kroužky).
 • organizuje informativní schůzky pro rodiče, které se týkají organizace školního roku, kulturních akcí a vede je k účasti a spolurozhodování. Od rodičů získává informace (dotazníky), osobním rozhovorem na společně plánovaných schůzkách nebo dle potřeby.
 • během celého školního roku se mohou rodiče individuálně informovat o výchově a vzdělávání dětí, rodiče dostávají slovní hodnocení dětí, upozorňujeme na problémy se školní zralostí, vadou výslovnosti, doporučujeme odborná vyšetření.

Spolupracujeme s rodiči více než je běžné v klasických školkách. Co všechno rodičům školka nabízí:

 • umístění dětí v podnětném a tvořivém prostředí
 • navštěvovat mateřskou školu a přesvědčit se, v jakém prostředí a jak děti v MŠ tráví svůj čas
 • vyzkoušet si pobyt v mateřské škole
 • nabídka sportovních a tvůrčích aktivit
 • klid a pohodu pro vlastní práci – o dítě je dobře postaráno

Děti a škola

Co u nás děti čeká:

 • vhodně promyšlený režim dne zajišťující dostatek času a prostoru k získávání nových znalostí a dovedností, rozvíjení samostatnosti a tvořivosti, ale také čas pro volnou hru a zábavu
 • učit se přijímat a tolerovat osobnost jiných dětí, umět se v sociálně přijatelné formě prosadit
 • neustálý pobyt dětí ve volné přírodě bez omezení plotů a zábran
 • poznávací a tematické výlety, exkurze
 • uvedení do společenské etikety – návštěvy kulturních akcí, divadla, kina apod.
 • tradice a rituály v průběhu roku, společné oslavy narozenin
 • spolupráci se základní školou, příprava předškolních dětí a snadný přechod do základní školy

Provozní doba:
7.00 - 17.00 hod

Denní režim - je uvolněný a variabilní.

 • 7.00 – 8.30 scházíme se a při svých hrách a individuálních činnostech čekáme na další kamarády. Hrajeme si, kreslíme, malujeme, zpíváme podle svého rozhodnutí. Máme k dispozici snídani s ovocem a dvěma druhy nápojů. Děti se dle svých možností obsluhují samy.
 • 8.30 – 10.30 Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a individuálními potřebami dětí. Společně se věnujeme nejrůznějším činnostem objevujících okolní svět, učíme se novým poznatkům, objevujeme, experimentujeme a to vše také v anglickém jazyce.
 • 10.30 - 12.00 příprava na pobyt venku. Jdeme si hrát, sportovat a objevovat. Snažíme se, pokud je to možné, trávit převážnou část dne venku na zahradě mateřské školy, okolních loukách a lese. Jen když nám počasí nepřeje, máme náhradní program ve školce.
 • 12.00 – 12.30 hygiena a příprava k obědu.
 • 12.30 – 13.00 nejvhodnější doba, kdy si nás vyzvednout po obědě.
 • 13.00 – 14.30 potřebujeme si odpočinout, každý podle svých potřeb, posloucháme čtenou pohádku, relaxační hudbu, prohlížíme si knihy, předškolní děti se věnují přípravě do školy nebo klidovým činnostem.
 • 14.30 – 15.00 jdeme si připravit svačinu a s chutí posvačíme.
 • 15.00 – 17.00 než si pro nás přijdete, věnujeme se tomu, co máme rádi. Kreslíme, tvoříme, hrajeme si, ověřujeme si a zkoušíme to, co jsme se společně naučili. Když nám to počasí dovolí, jdeme ven a užíváme si venkovních radovánek. Když pro nás přijdete, můžete si s námi ve školce pohrát, podívat se, co jsme celý den dělali, co už umíme, s čím rádi pracujeme.

Facebook

2014 - 2024 © Borůvkový kopec s.r.o.Webdesign: Alice Brůnová a Ladzo.cz